Locuinţe şi utilităţi publice

Fondul de locuinţe, în perioada 1995-2017

Canalizare publică şi spaţii verzi , în anul 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor, în perioada 1995-2017

Reţeaua şi volumul gazelor nasturale distribuite, în perioada 1995-2017

Localităţile în care se distribuie energie termică, în anul 2005 | 2006 | 2007 |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 20162017 |

Reţeaua de distribuţie a apei potabile, în anul 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Străzile orăşeneşti, în anul 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |