Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică Sălaj

Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj este organizată şi funcţionează potrivit Hotărârii  Guvernului nr.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional  de  Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj are următoarea structură organizatorică :

–  Serviciul de producţie statistică;

–  Compartimentul de sinteză,  coordonare, diseminare şi relaţii cu publicul;

–  Compartimentul IT şi infrastructură statistică;

–  Compartimentul  gestionare resurse umane şi contabilitate;

Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi are relaţii de colaborare cu toate direcţiile regionale/judeţene de statistică din ţară , direcţiile generale/direcţiile din I.N.S.. De asemenea, are relaţii de colaborare cu organele administraţiei publice locale şi cu serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale.

ORGANIGRAMA

Regulament de organizare şi funcţionare

Comisia paritara