Agricultură

Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi, în perioada 1995-2018

Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie, în perioada 1995-2014

Producţia ramurii agricole, în perioada 2001-2018

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi, în perioada 1995-2018

Producţia medie la hectar la principalele culturi, în anul 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Suprafaţa viilor pe rod, în anul 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Producţia totală de struguri în anul 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Producţia medie de struguri la hectar, în anul 2005 | 2006 | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Producţia totală de fructe, în anul 2005 | 2006 | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Efectivele de animale (la sfârşitul anului), în perioada 1995-2018

Producţia agricolă animală, în anul 2005 | 2006 | 20072008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Parcul de tractoare şi  maşini agricole principale din agricultură, la 31 decembrie, în perioada 1995-2018